Categories
หุ้น

TIDLOR และก็เป็นไปตามที่คาดหมาย จำนวนคงจองซื้อหุ้นเยอะมาก

เชื่อว่าหลายคนคงรอซื้อหุ้น TIDLOR และก็เป็นไปตามที่คาดหมาย จำนวนคงจองซื้อหุ้นเยอะมาก เยอะจนถึงขนาดว่าสุดท้ายแล้วให้จำกัดรายละหนึ่งพันหุ้นเท่านั้น และน่าจะมีบางส่วนไม่ได้หุ้นตามที่ตัวเองจองเข้ามาด้วย ใครจองไปแล้วรอผลเพียงไม่กี่วันว่าได้หรือเปล่า Forex ถ้าได้ๆเท่าไหร่บ้าง คุณอนุวัฒน์ ในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและตัวแทนผู้จัดการจัดจำหน่ายของเงินติดล้อให้ข้อมูลว่า หลังจากที่เปิดให้ผู้ลงทุนร่วมจองหุ้นเงินติดล้อไปแล้ว Year to date ตั้งแต่ 22 เมษายานที่ผ่านมานั้น

TIDLOR

TIDLOR ที่มีการจองแล้วสูงกว่าที่หุ้นมี และก็เกินกว่า

จนถึงตอนนี้จำนวนหุ้น TIDLOR ที่มีการจองแล้วสูงกว่าที่หุ้นมี และก็เกินกว่าจะจัดสรรจำนวนหุ้นขั้นต่ำในรอบแรกให้กับผู้จองซื้อหุ้นรายย่อยให้ครบทุกคนเรียบร้อยแล้วด้วย จำนวนรายการของคนจองซื้อรายย่อยที่จองเงินแล้ว มีเกินกว่าสี่หมื่นหกพันห้าร้อยรายการ หุ้นซิ่ง เพราะฉะนั้นตามวิธีการเมื่อยอดจองซื้อสูงกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายให้กับผู้ซื้อ ระบบคอมพิวเตอร์ก็จะใช้วิธีสุ่มเลือกคนที่จองซื้อที่ได้รับการจัดสรร จะได้รายละหนึ่งพันหุ้นเท่านั้น แล้วก็จะสุ่มให้ไปจนครบหุ้นที่เสนอขายให้รายย่อย

และจะมีบางรายจะไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นในครั้งนี้เลย จำตอนหุ้น OR ที่เปิดตัวตอนนั้นได้ที่ว่าร้อนแรงแต่สุดท้ายก็ได้ทุกคน แต่ครั้งนี้คนที่จองจะมีบางส่วนไม่ได้เพราะจำนวนหุ้นของติดล้อน้อยมาก ส่วนครั้งนี้คนที่จองไปขั้นต่ำหรือจองมากกว่าขั้นต่ำก็ตามที ประเภทของหุ้น มีบางคนจะไม่ได้คับแต่ถึงแม้ว่าจะมีจำนวนนักลงทุนรายย่อยที่สนใจเข้าไปเยอะ จะไม่มีการปิดจองซื้อก่อนกำหนด คนที่จองซื้อยังจองได้จนถึงวันนี้ถึงสี่โมงเย็น แล้วจะประกาศรายชื่อผู้จองซื้อรายย่อยได้วันที่ 28 เมษายนนี้

ผ่านทางเว้บไซต์ settrade คนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรแต่ไม่ครบจะได้เงินคืนภายในวันที่ 13 พฤษภาคม โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร หรือภายในวันที่ 18 พฤษภาคมสำหรับการจ่ายเป็นแบบเช็ค และยังมีความสนใจนักลงทุนสถานบันต่างประเทศสนใจจองหุ้นนี้หลายแสนล้านบาทมากที่สุดตั้งแต่มีการระดมหุ้น IPO

รายได้

ธุรกิจของเงินติดล้อ

  • ให้บริการเงินกู้
  • บริการประกันภัย
  • ให้บริการสินเชื่อ
  • ประกันโควิด